VPOIS

Informace o přípravcích, které jsou registrovány v České republice, naleznete na www.pharmaswiss.cz

Nežádoucí účinky

Pro nahlášení nežádoucího účinku prosím volejte na 725 346 179. Vedlejší účinek můžete také nahlásit pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Bílá linka

Informační služba pro nevidomé a slabozraké je dostupná v pracovních dnech je od 9:00 do 16:00 na tel. č. +420 234 790 600. 

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page