Slabozrakost

Slabozrakost je termín, který označuje zrak 20/70 nebo horší. Slabozrakost nelze zcela odstranit brýlemi nebo kontaktními čočkami. Slabozrací lidé se dělí do dvou skupin - částečně vidící (což znamená, že mají zrakovou ostrost mezi 20/70 a 20/200 s pomocí korekčních čoček), nebo slepí (což znamená, že jejich zrak není lepší ani při hodnotě 20/200 při použití běžných korekčních pomůcek).

Čím je způsobena slabozrakost?
Nejčastější příčinou slabozrakosti je makulární degenerace, tj. onemocnění senzorické sítnice. Nicméně, existuje široká škála příčin slabozrakosti, například:

 • vrozené vady;
 • dědičná onemocnění;
 • zranění;
 • cukrovka;
 • zelený zákal;
 • šedý zákal;
 • stáří.

Příznaky slabozrakosti
Pro diagnostikování slabozrakosti je nutné důkladné oční vyšetření. Lidé se slabozrakostí mohou zaznamenat následující příznaky:

 • ztrátu centrálního vidění;
 • noční slepotu;
 • ztrátu periferního vidění;
 • rozmazané vidění;
 • nejasné vidění.

Léčba slabozrakosti
Slabozrakost nelze zcela napravit. Nicméně existuje široká škála pomůcek, které pomáhají lidem se slabozrakostí, včetně lup a čtecích hranolů, materiálů s velkými písmeny, hodinky s vysokým kontrastem a zařízení s převodem textu na mluvené slovo.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc