Cizí tělesa / Látky dráždící oči

Cizí těleso v oku může být částečka prachu, písek nebo jiná látka, která přijde do kontaktu s okem. Většinou jsou tyto předměty tak malé, že si jich nevšimneme – a když se dostanou do oka, jsou neškodné a snadno odstranitelné. Nicméně, v závislosti na tělese a jak hluboko vnikne do oka, mohou být cizí tělesa závažný problém.

Co způsobuje cizí tělesa?
Ve většině případů jsou cizí tělesa jednoduše částečky ve vzduchu, které se dostanou do oka, protože je nevidíme. Cizí těleso se do oka může dostat z libovolné příčiny, včetně nehod nebo při práci, která vytváří létající tělesa, pokud nemáme vhodnou ochranu očí.

Příznaky cizích těles
Cizí těleso ve svém oku cítíte. Nejspíše jste to už zažili, pokud jste někdy měli v oku řasu. Pokud si tělesa nevšimnete, nebo máte problém ho odstranit, oko může zarudnout nebo být podrážděné.

Léčba cizích těles
Způsob léčby cizích těles v oku záleží na tom, o jaké těleso jde, a v jaké míře přišlo do kontaktu s okem.

Menší cizí tělesa, jako je prach, písek nebo řasa, lze snadno odstranit doma.

Nejlepší metoda pro odstranění je vypláchnout oko roztokem na vyplachování očí, nebo pokud není dostupný, vodou z vodovodu. Nejdůležitější je použít velké množství vody, které zajistí, aby se částečky z oka zcela vypláchly.

Pokud těleso v oku stále cítíte, další možností je ruční odstranění. Doporučuje se použít kapesníček nebo vatovou tyčinku a dávat pozor, abyste neotírali napříč okem.  Ujistěte se, že se díváte opačným směrem, než kde cítíte těleso (pokud je pod horním víčkem, dívejte se dolů, a obráceně), abyste chránili rohovku.

U větších těles, nebo cizích těles, které mohly proniknout do oka, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Pokud máte otázky ohledně závažnosti poranění, navštivte očního lékaře.

Léčba poškození způsobeného cizím tělesem sahá od místně podaných léčiv, ošetření na pohotovosti pro stanovení vhodné léčby zranění cizím tělesem, až k operaci (u těles, která pronikla do oka nebo způsobila jeho roztržení).

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc