Šilhavost (strabismus)

K šilhavosti (neboli strabismu) dochází, pokud nejsou oči postižené osoby schopny zaměřit se na stejné místo ve stejnou dobu, a kdy se jeví jako vychýlené nebo zaměřené do různých směrů.

Obvykle je příčinou šilhavosti oslabení svalů u jednoho nebo obou očí. Slabé oko se obrátí směrem k nosu a od objektu, na který se má zaměřit. Oko, které se odvrací od objektu může být vždy totéž, nebo se může v každém případě jednat o jiné oko.

V počátečních fázích může šilhavost způsobovat dezorientaci nebo dvojité vidění protože oči nejsou sladěny. Malé dítě trpící šilhavostí podvědomě odmítne obraz nesprávně zaměřeného oka a může dojít k zakrnění rozvoje souvisejícího nervového spoje mezi jeho okem a mozkem. To může vést k trvalému obrácení druhého oka - jev známý jako tupozrakost (amblyopie) nebo syndrom líného oka.

Šilhavost vzniká nejčastěji u malých dětí. Náprava šilhavosti je snazší, pokud je podchycena v časném stadiu. Ne vždy ze šilhavosti děti jednoduše vyrostou, proto musí být děti s rozbíhavým zrakem v případě potřeby vyšetřeny.

Čím je způsobena šilhavost?
Existuje mnoho různých příčin šilhavosti a nezdá se, že by byla příčinou dědičnost. V některých případech může být způsobena závažnou neléčenou dalekozrakostí. Šilhavost může být způsobena také závažným poraněním hlavy, které případně mohlo postihnout část mozku zodpovědnou za oční svaly.

Příznaky šilhavosti
Nejzřetelnější známkou šilhavosti je stav, kdy se oči jeví být zaměřené do různých směrů. Existují však další známky šilhavosti, které lze často pozorovat u dětí, včetně:

  • oči se nepohybují souběžně;
  • nesymetrické body odrazu v každém oku;
  • naklánění hlavy na jednu stranu;
  • neschopnost odhadnout hloubku;
  • přimhouření pouze jednoho oka.

Léčba šilhavosti
Za účelem zlepšení zraku musí být oslabené svaly oka nebo očí přinuceny fungovat. Některé léčby mohou být použity samostatně nebo v kombinaci, v závislosti na typu, závažnosti a příčině strabismu, včetně následujícího:

  • Brýle nebo kontaktní čočky - tato metoda může pomoci lidem, kteří trpí šilhavostí vlivem nekorigované dalekozrakosti.
  • Injekční medikamenty - běžně známá botoxová injekce uvolňuje stažené oční svaly, což očím usnadňuje zaměřit se tam, kam je to třeba.
  • Chirurgický zákrok - narovná a sladí oční svaly; tato metoda má vysokou úspěšnost, i když je dražší a zahrnuje větší riziko než ostatní možnosti.
  • Zakrytí oka, které vidí lépe - tato metoda funguje k posílení oslabeného oka, podobně jako je tomu u očních kapek nebo masti.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc