Uveitida (zánět živnatky)

Živnatka je cévní vláknitá vrstva, která chrání oko a má zásadní význam pro výživu a výměnu plynů. Skládá se ze tří částí: duhovky, ciliárního tělíska a cévnatky. Pokud se kterákoli část uvey zanítí, nazýváme tento stav uveitidou.

Existují tři typy uveitidy (zánětu živnatky), každý z nich postihuje různé části uvey.

Typy uveitidy
Přední uveitida (zánět živnatky) - nejčastější forma uveitidy (představuje 40 až 70 % případů), postihuje duhovku a její okolní tkáně, ciliární tělísko. Přední uveitida je někdy označována jako iritida (zánět duhovky), jelikož duhovka je součástí uvey, která se obvykle zanítí.

Střední uveitida (zánět živnatky) - další forma uveitidy, postihuje oblasti těsně za řasnatým tělískem (pars plana) a také nejpřednější okraj sítnice.  Jedná se o nejméně častý typ uveitidy.

Zadní uveitida (zánět živnatky) - vzácná forma onemocnění, které postihuje zadní část oka, cévnatky a může postihovat sítnici a / nebo zrakový nerv. Tato forma je mnohem obtížněji léčitelná a je často spojována s postupným zhoršováním zraku.

Čím je způsobena uveitida?
Ve většině případů vyvolávající příčiny uveitidy nejsou zřejmé. Jedná se o onemocnění doprovázející široké spektrum onemocnění a syndromů a může nastat i v důsledku přirozené odpovědi na infekci.

Ve zhruba polovině případů přední uveitidy nebyla shledána žádná spojitost s jinými chorobami. Tyto případy se mohou vyskytnout v důsledku poranění oka.

Příznaky uveitidy
Uveitida se může objevit náhle zarudnutím a bolestí, nebo může mít pomalý nástup s mírnou bolestí a zarudnutím, avšak s postupným vznikem rozmazaného vidění. Příznaky uveitidy mohou zahrnovat:

  • citlivost na světlo;
  • rozmazané vidění;
  • bolest očí;
  • zarudnutí očí;
  • plovoucí „mušky“ v oku.

Léčba uveitidy
Průběh okamžitě léčené uveitidy má většinou dobré výsledky. Běžná léčba uveitidy zahrnuje:

  • Předepsání očních kapek v kombinaci s protizánětlivými léky. Oční kapky nemusí proniknout i do zadní části oka, takže tento typ léčby není pro zadní uveitidu účinný.
  • Periokulární steroidní injekce - tato forma léčby může být nepříjemná, je však velmi účinná při akutních epizodách uveitidy.

Systémové nebo perorální podávání steroidů, jiné imunosupresivní léky nebo antimetabolity. Dávka potřebná k proniknutí a léčení uveitidy je často spojena s vedlejšími účinky působícími v celém těle (včetně Cushingova syndromu, poškození ledvin, jater a kostní dřeně).

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc