Tupozrakost

Tupozrakost (amblyopie) je obyčejně známá jako syndrom líného oka, nastane v případě, kdy vlivem nedostatečných zrakových podnětů u jednoho oka dochází ke stavu, kdy oko a mozek nespolupracují. Mozek může začít ignorovat obraz z tupozrakého oka. Tupozrakost (amblyopie) obvykle postihuje pouze jedno oko - objevuje se u tupozrakého oka směřujícího od druhého „líného“ oka. Často je tento stav spojován se šilhavostí, kdy lze pozorovat zaměření očí postižené osoby do dvou různých bodů namísto do jednoho.

Čím je způsobena tupozrakost?
Tupozrakost může být důsledkem strabismu (šilhavosti), rozdílu mezi krátkozrakostí a dalekozrakostí dvou očí, ale také jiných již existující očních onemocnění, jako je například šedý zákal, ptóza (pokleslé horní víčko) a refrakční problémy. Obecně platí, že k ní dochází, pokud oči nespolupracují při posílání stejných obrazů do mozku. V případě šilhavosti je jedno oko nasměrováno jiným směrem, než na objekt, na který se osoba snaží dívat. Přirozená tendence mozku je ignorovat nezaměřený obraz, takže oko posílající tento obraz zůstává nevyužité a slábne. Po čase může toto oslabené oko zůstat vychýlené, což vede k syndromu líného oka.

Příznaky tupozrakosti
Tupozrakost se vyvíjí brzy, většinou před dosažením věku 6 let a příznaky nemusí být vždy zjevné. Čím dříve je diagnostikována a léčena, tím lépe. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby děti prošly kompletním očním vyšetřením v šesti měsících a potom opět po třech letech. Symptomy tupozrakosti zahrnují:

  • zaměření očí do různých směrů
  • výrazné upřednostňování jednoho oka
  • špatné vnímání hloubky
  • zhoršené vidění jedním okem

Léčba tupozrakosti
Díky včasné diagnóze a léčbě může u tupozrakosti dojít ke zlepšení zraku. Pokud není oko ošetřeno, může u něj v nejhorších případech nastat funkční slepota.

Léčba tupozrakosti zahrnuje:

  • Zakrytí silnějšího oka - tato metoda nutí slabší oko pracovat usilovněji a přirozeně posilovat jeho schopnost pohybu a zaměření.
  • Kontaktní čočky a brýle - korigují nesrovnalost mezi krátkozrakým a dalekozrakým okem.
  • Operace  - sladí svaly v očích, jedná se o dražší a riskantnější způsob než jiné formy léčby.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc