Chemické popáleniny oka

K chemickým popáleninám oka dochází při kontaktu oka s pevnými chemikáliemi, tekutými chemikáliemi nebo chemikáliemi ve formě páry. Závažnost popálenin je odvislá od typu chemikálie a rovněž množství, které přijde do kontaktu s okem. Naštěstí je většina popálenin léčitelná a vyvolává pouze dočasný diskomfort.

Chemické popáleniny oka spadají do tří různých kategorií podle míry kyselosti nebo zásaditosti, na základě pH. Hodnoty pH jsou v rozsahu od 0-14 a indikuje, jak kyselá nebo zásaditá látka je. Hodnota pH 7 je neutrální; pH zdravých slz je 7,5. Hodnoty pH nižší než 7 jsou kyselé a hodnoty pH vyšší než 7 jsou zásadité.

Tři kategorie chemických popálenin oka jsou následující:

 • zásadité popáleniny: mezi tyto popáleniny patří chemikálie s vyšším pH, proto se jedná o nejnebezpečnější chemikálie. Jsou natolik silné, aby penetrovaly do oka a způsobily poškození životně důležitých vnitřních struktur. V nejhorších případech mohou tato poranění vést k poškozením, jako je katarakta a glaukom, a mohou způsobit ztrátu zraku nebo slepotu.
 • popáleniny kyselinou: popáleniny nižším pH jsou méně nebezpečné než popáleniny zásaditými chemikáliemi, nicméně stále jsou nebezpečné. Tyto popáleniny nejsou schopny penetrovat do oka, ale mohou stále způsobit výrazné poškození rohovky s možnou ztrátou zraku.
 • podráždění: tyto popáleniny jsou způsobeny neutrálním pH.

Co způsobuje chemické popáleniny oka?
K chemickým popáleninám může dojít kdykoliv a z jakékoliv příčiny. Nejčastěji k nim dochází na průmyslových pracovištích, kde jsou přítomny chemikálie, a v domácnostech v souvislosti s používáním běžných domácích čistících prostředků.

Příznaky chemických popálenin oka
Ztráta zraku indikuje závažné chemickou popáleninu oka. Mezi ostatní známky a příznaky patří

 • zarudnutí oka
 • podráždění oka
 • bolest oka
 • oční otok 
 • rozmazané vidění
 • neschopnost otevřít oko
 • pocit cizího tělesa v oku

Léčba chemických popálenin oka
Nehledě na situaci je nejdůležitější, aby při kontaktu s chemikálií došlo k jejímu rychlému odstranění z očí.  Nejlepší volbou je speciální zařízení pro vymývání chemikálií z očí, ale pokud se vznik popáleniny na pracovišti neočekává, postačí voda z kohoutku. Léčba chemické popáleniny oka:

 • Vyplachujte oči vodou po dobu alespoň 15 minut
 • Během vyplachování si prsty držte oko co nejvíce otevřené a pohybujte oční bulvou tak, aby došlo k co nejlepšímu kontaktu s vodou
 • V případě závažných popálenin volejte 155 a vyplachujte oči až do příjezdu záchranné služby.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc