Úrazy oka

Existuje mnoho různých forem úrazů, které mohou být v závislosti na závažnosti mírnými poraněními až akutními stavy.

Co způsobuje úraz oka?
Pokud na oko působí tupá síla, dojde k jeho náhlému stlačení a retrakci. To může způsobit kolekci krve pod postiženou oblastí, což vede k výskytu mnoha běžných příznaků úrazu oka.

Příznaky úrazů oka
Mezi příznaky úrazů oka patří:

  • podlitina (monokl)
  • trhliny očního víčka
  • zarudnutí oka
  • otok
  • krvácení mezi rohovku a duhovku známé jako hyfema
  • odchlípení sítnice
  • rozmazané nebo zamlžené vidění
  • dvojité vidění

Léčba úrazů oka
U mírných úrazů, jako je monokl v důsledku sportovního úrazu, aplikace chladného obkladu na postiženou oblast pomáhá zmírňovat otok a umožňuje rychlejší hojení postižené oblasti. I v případě, kdy se úraz zdá mírný, je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Nejlépe, jak předejít úrazu, je chránit se protektivními pomůckami na ochranu zraku při provádění činností, které mohou váš zrak ohrozit. Aktivity jako domácí opravy, práce na zahradě, úklid, vaření a provozování sportů. U většiny úrazů uvádějí lidé nedostatečnou ochranu zraku - což ukazuje, že správná opatření mohou předcházet 

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc