Glaukom (zelený zákal)

Glaukom je onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem a následnými změnami vnitřních částí oka a poškozením zrakového nervu, které vede k poruchám vidění a v nejhorších případech i ke slepotě.

Léčba zeleného zákalu
Oční kapky předepsané oftalmologem mohou snížit nitrooční tlak tím, že zpomalí produkci tekutiny uvnitř oka nebo zlepší její odtékání. Toto řešení nemusí být vhodné pro každého pacienta z důvodu různých nežádoucích účinků. Způsob léčby vhodný pro váš zdravotní stav vám poskytne váš oční lékař.

Operace glaukomu zlepší odtok tekutin z oka a sníží tlak na zrakový nerv. Lékař může použít vysoce zaměřený laserový paprsek, aby upravil stávající cestu pro odtok tekutiny nebo aby vytvořil alternativní otvor v duhovce, a to v závislosti na typu glaukomu.

Chirurgickým zákrokem lze zelený zákal ošetřit, nemůže však zvrátit stávající poškození, proto je nutné ještě před jeho vznikem chodit na pravidelná oční vyšetření.

Příznaky glaukomu
Často se glaukom vyvíjí bez příznaků, takže jej pacient nezaznamená, dokud u něj nedojde k významnému (a nevratnému) poškození. Proto jsou velmi důležitá vyšetření očním lékařem prováděná v krátkých intervalech za účelem zjištění oční hypertenze (tj. nestandardně velké množství nitroočního tlaku, což může být pro pacienta známkou vysokého rizika výskytu glaukomu).

V případě akutního glaukomu s uzavřeným úhlem se symptomy objevují náhle a razantně a zahrnují:

  • rozmazané vidění
  • silnou bolest očí
  • bolest hlavy
  • duhovou auru
  • nevolnost a zvracení

Čím je glaukom způsoben? Existují čtyři různé druhy glaukomu vznikajících z odlišných příčin:

Glaukom s otevřeným úhlem – toto onemocnění tvoří převážnou většinu glaukomů. Chronický glaukom s otevřeným úhlem je zapříčiněn tlakem ve vnitřní části oka a způsobuje závažnou ztrátu zraku bez varovných příznaků. Jeho přesná příčina není známá, odborníci však předpokládají, že příčinou může být přirozená ztráta schopnosti oka odvádět tekutinu, což může vést k vytvoření vysokého nitroočního tlaku, poškození zrakového nervu a ztrátě zraku.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem - na rozdíl od chronického glaukomu s otevřeným úhlem přichází náhle a bolestně. Jedná se o velmi závažný stav a může rychle způsobit trvalou ztrátu zraku. Nastává v důsledku úzkého komorového úhlu (nebo neschopnosti odvodu tekutiny v oblast oka mezi duhovkou a rohovkou).

Sekundární glaukom - jeho název je odvozen na základě jeho vzniku jako důsledku jiného faktoru, včetně předchozích onemocnění, zranění, vad nebo podávání léků.

Normotenzní glaukom, neboli glaukom s normálním nitroočním tlakem - forma glaukomu, kdy je oko nevysvětlitelně normální, a přesto je zrakový nerv poškozen. To je vzácný jev, neboť glaukom je obvykle charakterizován vysokým nitroočním tlakem.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc