CMV retinitida

CMV retinitida (cytomegalovirový zánět sítnice) je infekce, která napadá světločivné buňky sítnice. Jedná se o závažné onemocnění, které je nutno diagnostikovat a léčit okamžitě, neboť může vést ke zhoršení zraku a v horších případech ke slepotě.

Čím je způsobena CMV retinitida?
CMV je zkratka pro cytomegalovirus. Tento virus je běžným zdrojem infekce u lidí a většinou přežívá v těle latentně bez rozvoje příznaků. Imunitní systém většiny lidí je schopen se mu ubránit, ale osoby s oslabenou imunitou jsou vůči jeho působení zranitelnější. Tento virus je obzvláště rozšířený u osob s AIDS (syndrom získaného selhání imunity) - neustálý pokrok antiretrovirální léčby však snížil výskyt rozšíření u osob v pozdní fázi AIDS. CMV infekce se může vyskytnout v různých částech těla, nejčastěji v gastrointestinálním traktu a na sítnici, tedy na tkáni v zadní části oka potřebné k vidění. K většině infekcí dochází, pokud počet T-buněk osoby poklesne pod hodnotu 40.

Příznaky CMV retinitidy
Většina osob s CMV retinitidou nezaznamenávají žádné symptomy. Existují však určité znaky, kterými lze virus indikovat:

  • plovoucí „mušky“ v oku
  • záblesky v oku
  • slepá místa nebo zamlžené vidění
  • ztráta periferálního vidění

Léčba CMV retinitidy
Osoba s oslabeným imunitním systémem, u níž se vyskytnou některé z výše uvedených příznaků by měla co nejdříve navštívit odborného lékaře specializovaného na oční sítnici.

Existuje několik léků, které mohou minimalizovat následky CMV retinitidy. Čím dříve léčbu zahájíte, tím je větší šance zrak zlepšit. Včasné zavedení správné systematické léčby v případě postižení jen jednoho oka může ochránit druhé oko.

Perorální, injekční a nitrožilní léky: Používají se pro zpomalení rozvoje onemocnění a je třeba je užívat každý týden.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc