Zvýšený nitrooční tlak

Ke zvýšenému nitroočnímu tlaku dochází, když je tlak v oku (známý jako oční hypertenze) vyšší než hodnoty považované za standardní (často definován jako hodnota nad 21 mm Hg). Od glaukomu, vážnější oční vady, se odlišuje tím, že jej nedoprovázejí žádné zjistitelné změny vidění, žádné ztráty zrakového pole ani žádné poškození zrakového nervu. Pacienti s diagnostikovaným zvýšeným nitroočním tlakem vykazují zvýšené riziko vzniku glaukomu.

Čím je způsoben zvýšený nitrooční tlak?
Zvýšený nitrooční tlak je výsledkem nedostatečného odtoku komorové tekutiny (tekutiny uvnitř oka). V podstatě to znamená, že se do oka dostává velké množství tekutiny, aniž by bylo odvedeno, což způsobuje nárůst tlaku uvnitř oka.

Vyskytuje se nejčastěji u osob s rodinnou anamnézou zvýšeného nitroočního tlaku, u krátkozrakých osob a osob s diabetem.

Příznaky zvýšeného nitroočního tlaku
Protože neexistují žádné symptomy nitroočního tlaku, je nemožné, aby si jej pacient sám všiml. Pokud však dodržuje harmonogram pravidelných očních vyšetření, může jej oční lékař zjistit v rámci rutinního vyšetření.

Během pravidelného očního vyšetření je nitrooční tlak měřen pomocí zařízení zvaného tonometr. Pokud je naměřen vyšší tlak než 21 mm Hg dvakrát, může oční lékař diagnostikovat oční hypertenzi.

Léčba zvýšeného nitroočního tlaku
Vzhledem k tomu, že tento stav může zvýšit riziko výskytu glaukomu, doporučujeme pečlivé a pravidelné monitorování zraku osob s oční hypertenzí očním lékařem.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc