Barvoslepost

Téměř všechny „barvoslepé “osoby barvy vidí, mají však potíže jednotlivé barvy rozeznat. Ne všichni lidé, kteří jsou barvoslepí mají problémy se stejnými barvami - většina neumí rozlišit červenou od zelené v šeru; někteří nerozpoznají modrou od žluté a jen velmi malá skupina má vadu nazvanou monochromatizmus, kdy vidí pouze černobíle.

Barvoslepost postihuje zhruba 7 % mužů a méně než 1 % žen. 

Čím je způsobena barvoslepost?
Barvoslepost je geneticky podmíněná vada způsobena rozdílem v reakci jedné nebo více světločivných buněk sítnice oka na určité barvy. Tyto buňky, které se nazývají čípky, vnímají světelné vlnové délky a umožňují sítnici rozlišovat barvy. Tento rozdíl v citlivosti jednoho nebo více čípků může u člověka způsobit barvoslepost.

Příznaky barvosleposti
Příznaky barvosleposti jsou často zaznamenány rodiči, dokud jsou děti malé. V některých případech jsou symptomy natolik mírné, že nemusí být ani pozorovány. Běžné symptomy barvosleposti zahrnují:

  • obtížné rozlišení barev;
  • neschopnost rozlišit odstíny a tóny stejné barvy;
  • rychlý pohyb očí (v ojedinělých případech).

Léčba barvosleposti
Léčba barvosleposti není známa. Naštěstí je zrak většiny barvoslepých osob normální ve všech ostatních ohledech a zapotřebí, jsou pouze určité adaptační metody.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc