Tipy pro úspěšné nošení kontaktních čoček

Tyto tipy vám poskytnou základní návod, ale vždy postupujte podle rad svého očního lékaře nebo optometristy.

Vždy

 • Vždy, než začnete manipulovat s kontaktními čočkami, umyjte si ruce jemným mýdlem a usušte je ručníkem, který nepouští vlákna.
 • Vždy po vyjmutí svých kontaktních čoček je očistěte, opláchněte a vydezinfikujte. Postupujte podle rad svého očního lékaře nebo optometristy.
 • Vždy vyjímejte jako první stejnou čočku, abyste zamezil/a záměně pravé kontaktní čočky za levou.
 • Vždy zavírejte všechny lahvičky s roztoky, když je nepoužíváte.
 • Vždy denně vyčistěte své pouzdro na kontaktní čočky a nechte jej vyschnout na vzduchu. Své pouzdro na kontaktní čočky vyměňujte každé tři měsíce.
 • Roztok vždy používejte před uplynutím doby použitelnosti vyznačené na obalu, nebo jej vyhoďte.
 • Vyjímejte vždy kontaktní čočky před tím, než jdete plavat.
 • Vždy při sobě noste zvlhčující oční kapky ReNu Multiplus.
 • Vždy při sobě noste své pouzdro na kontaktní čočky spolu s lahvičkou víceúčelového roztoku, abyste měl/a bezpečné místo na uchování kontaktních čoček.
 • Vždy se objednávejte na pravidelné kontroly ke svému očnímu lékaři.

Nikdy

 • Nikdy nedovolte, aby se do kontaktu s vašimi kontaktními čočkami dostalo mýdlo, kosmetika nebo jiné látky.
 • Nikdy se nedotýkejte konečkem lahvičky s roztokem jakéhokoli povrchu včetně vašeho prstu nebo kontaktní čočky.
 • Nikdy nepoužívejte dvakrát jakýkoli roztok na kontaktní čočky.
 • Nikdy nepoužívejte oční kapky nebo roztok, který není určen pro použití s kontaktními čočkami.
 • Nikdy nenoste kontaktní čočky v přítomnosti škodlivých nebo dráždivých výparů nebo kouře.
 • Nikdy nenoste kontaktní čočky po dobu delší, než je pro dané čočky předepsaná.
 • Nikdy si s nikým kontaktní čočky nevyměňujte.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc