Diabetický makulární edém

Makula je vyplněna čípky, nervovými buňkami odpovědnými za vnímání světla. Pokud se makula (žlutá skvrna) začíná plnit tekutinou, je schopnost buněk vnímat světlo snížená a dojde k rozmazanému vidění, které může dosáhnout velké závažnosti.

Diabetický makulární edém postihuje až 30 % osob trpících diabetem po dobu 20 a více let, a pokud se neléčí, 20 až 30 % těchto osob může zaznamenat mírné zhoršení zraku..

Čím je způsoben diabetický makulární edém?
Diabetický makulární edém (DME) je důsledkem jiné komplikace diabetu zvané diabetická retinopatie, kdy jsou poškozeny cévy v oku, čímž dochází k úniku oční tekutiny.

Existují dva druhy diabetického makulárního edému, jež jsou klasifikovány metodou, při které se dostává do makuly tekutina:

Ohniskový DME je způsoben drobnými odchylkami v cévách, známými jako mikroaneurysmata.

Difuzní DME je způsoben rozšířením kapilár sítnice, tj. tenkých cév, které se nachází v zadní části oka.

Závažnost diabetického makulárního edému je závislá na několika faktorech:

 • stupeň diabetické retinopatie
 • délka doby, kdy pacient trpí diabetem
 • typy diabetu
 • závažná hypertenze, velmi vysoký krevní tlak
 • retence tekutin
 • hypoalbuminemie neboli nízká hladina proteinu v tělních tekutinách
 • hyperlipidémie neboli vysoký obsah tuku v krvi

Příznaky diabetického makulárního edému
U pacientů trpících diabetem vzniká postupem času riziko rozvoje DME. Pokud máte cukrovku, měli byste pravidelně chodit na kontrolu zraku a sledovat například:

 • rozmazané vidění
 • dvojité vidění
 • plovoucí „mušky“ v oku

Léčba diabetického makulárního edému
Běžně se provádějí dva chirurgické postupy v rámci léčby diabetického makulárního edému, a to jak s cílem zachovat zrak pacienta, tak snížit budoucí ztrátu zraku:

 • Laserová léčba ohniskové DME: používá laserový paprsek za účelem uzavření prosakující cévy a zabránění vniku většího množství tekutiny do makuly. Tři měsíce po ukončení léčby, by měl být pacient zkontrolován, aby se zjistila reakce rozvoje DME na léčbu.
 • Laserová léčba difuzní DME: používá mřížkové laserové ošetření ke zúžení rozšířených cév. Stejně jako u ohniskové léčby DME musí být pacient zkontrolován tři měsíce po operaci, aby se zjistila reakce rozvoje DME na léčbu.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc