Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace neboli VPMD je onemocnění, které postihuje střední část sítnice nazývané makula. Makula je částí oka, která zodpovídá za nejostřejší vidění, potřebné pro čtení, řízení auta a provádění dalších činností, vyžadujících přesné a ostré vidění.

Existují dva druhy VPMD:

Suchá (atrofická) forma věkem podmíněné makulární degenerace: Pod makulou se hromadí drobná žlutá ložiska, zvaná drúzy. Tato ložiska poškozují zrakové buňky a způsobují jejich postupné selhání. S postupným snížením funkce makuly dochází k postupné ztrátě centrálního vidění. Suchá forma je nejrozšířenější formou VPMD a postihuje přibližně 90 % osob s tímto onemocněním.

Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace: V oblasti makuly, tam kde by být neměly, se tvoří nové krevní kapiláry. Tím dochází k rychlému poškození makuly, které může v krátké době vést ke ztrátě centrálního vidění. Tento typ VPMD postihuje asi 10 % osob a velmi často vede k závažné ztrátě zraku. 

Rizikové faktory VPMD
Příčiny vzniku VPMD nejsou ještě příliš probádané, ale předpokládá se, že hlavní roli hraje věk a strava. Možné příčiny:

 • věk
 • kouření
 • strava
 • obezita
 • slunění
 • vysoký krevní tlak

Příznaky VPMD

V raných stadiích zůstává VPMD většinou nerozpoznaná a lze ji detekovat pouze důkladným vyšetřením, které objeví hromadění drúz. Nicméně s postupnou progresí VPMD poškozují drúzy schopnost zrakových buněk přenášet důležité živiny k makule, což vede například k:

 • rozmazanému vidění;
 • tmavé nebo prázdné zóně ve střední části vidění;
 • rovné linky se jeví jako pokřivené.

Léčba VPMD
Jelikož periferální vidění není poškozeno, žijí lidé s VPMD běžný život s pomocí optických zařízení pro slabozraké, např. lupami.

Vlhká forma VPMD se léčí injekčně podávanými medikamenty a/nebo laserovou operací, kdy se zaceluji krvácející kapiláry. Většinou se jedná o rychlé bezbolestné ambulanční postupy, které zpomalí a někdy i zvrátí proces degenerace. V místě kontaktu laserem však zůstává malá permanentní tmavá skvrna.

Suchá forma VPMD je v současnosti neléčitelná, avšak dostatečný přísun vitamínů ve stravě může pomoci zpomalit progresi onemocnění.

Rizikové faktory VPMD

Vedle užívání očních vitamínů jako účinného způsobu ochrany zraku a očí existují některé rizikové faktory, které nemůžete ovlivnit. Musíte je však vzít na vědomí.

Buďte si vědomi těchto rizik

 • Věk -- podle očních specialistů je věk nejrizikovějším faktorem VPMD. Ve věku 50 let je riziko pouze 2%, Toto číslo však vyskočí na 30 % ve věku 70 let.
 • Rodinná anamnéza -- pokud váš nejbližší pokrevní příbuzný trpí VPMD, máte vysokou pravděpodobnost onemocnění.
 • Pohlaví -- ženy jsou náchylnější ke vzniku VPMD než muži.
 • Rasa -- běloši mají větší předpoklad onemocnění VPMD.

Snižte riziko vzniku VPMD

 • Sledujte hladinu cholesterolu v krvi -- lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi mohou být více ohroženi. Pokud máte zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, snažte se ji společně se svým doktorem snížit.
 • Udržujte krevní tlak na nižších hodnotách -- nedostatečný krevní oběh způsobený vysokým krevním tlakem a dalšími stavy spojenými se srdeční činností může snížit zásobování oka krví a způsobuje rozvoj VPMD.  Pokud vám byl diagnostikován vysoký krevní tlak, oznamte to svému očnímu lékaři.
 • Přestaňte kouřit -- zde je další důvod, proč přestat. Kouření může zvýšit riziko vzniku VPMD.
 • Jezte vyváženou stravu -- nedostatečný příjem antioxidantů, pití alkoholu a spotřeba saturovaných tuků může vést k reakcím volných radikálů, které mohou poškozovat makulu.
 • Chraňte si oči před slunečním zářením -- noste sluneční brýle. Při vystavení zraku signifikantnímu kumulativnímu záření může vést k riziku vzniku VPMD.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc