Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice nastane, když se sítnice oddělí od nervových tkání a cév nacházejících se pod ní. I když je tento stav bezbolestný, dochází k zákalu zraku, který je přirovnáván k šedé oponě pohybující se po celém zorném poli.

Odchlípení sítnice je léčitelný stav, musí však být rychle ošetřeno, jinak může nastat zhoršení zraku a v nejhorších případech i oslepnutí.

Čím je způsobeno odchlípení sítnice?
K odchlípení sítnice zpravidla dochází vlivem mimořádně tenké nebo narušené sítnice propouštějící tekutinu. Dostane-li se tekutina dovnitř, odtlačuje sítnici od podpůrné tkáně, která je uložená pod ní, což způsobuje její oddělení a nakonec i odchlípení.

Část odchlípnuté sítnice není schopná správně vysílat světelné signály do mozku.  Zrak může být také narušen výronem tekutiny sítnicových cév do vnitřní části oka, tam kde by se měl nacházet v ideálním případě sklivec nebo gelová tekutina. Pokud odchlípení sítnice postupuje do makuly nebo centrální části sítnice, může být dopad na zrak mnohem závažnější.

Příznaky odchlípení sítnice
Oční lékař může odchlípení sítnice zjistit prostřednictvím řady vyšetření sítnice a zornice, od testů jednoduché zrakové ostrosti až po vyšetření oka ultrazvukem.

  • plovoucí „mušky“ doprovázené záblesky v očích
  • náhlý nástup rozmazaného vidění
  • stíny nebo prázdná místa v zorném poli

Léčba odchlípení sítnice
Operace se ukázala být velmi úspěšnou léčbou odchlípení sítnice za předpokladu, že byl tento stav zjištěn včas. Aby se zajistilo, že léčba může být účinná, měl by se každý, kdo pociťuje výše uvedené příznaky, do 24 hodin obrátit na lékařskou pomoc. 

Mezi typické chirurgické postupy patří:

  • Laserová operace - zajistí opravu trhlin v sítnici, které jsou příčinou oddělení sítnice.
  • Pneumatická retinoplexe - malé vzduchové bublinky zavedené do oka umístí sítnici zpět na místo, obvykle se provádí spolu s laserovou operací, aby sítnice zůstala ve správné poloze trvale.
  • Sklerální spona - zašití silikonové „spony“ do oka, která zajišťuje stěnu oka do polohy umožňující sítnici opětovné připojení.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc